Tietosuojaseloste

koskihajyt.net tietosuoja- ja rekisteriseloste, päivitetty 1.1.2020

1. Rekisterinpitäjä: Kyrönjoen KoskiHäjyt ry

2. Rekisteriasioita hoitava henkilö: Kyrönjoen KoskiHäjyt ry

3. Rekisterin nimi: Kyrönjoen Koskihäjyt Ry:n sivustosyötteet, jäsenrekisteri ja avainrekisteri

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

4.1. Sivusto
Sivustolla ei kerätä käyttäjän henkilötietoja muutoin, kun sähköisillä lomakkeilla. Henkilötietojen kokoaminen on välttämätöntä mm. kurssi-ilmoittautumisien, kalustovahinkoilmoitusten tai osoitteenmuutosilmoitusten hoitoon.  Henkilötietoja voidaan käsitellä myös seuran järjestäessä kilpailuja, sekä jäsenten osallistuessa kilpailuihin.
Sivusto käyttää evästeitä. Niistä lisää kohdassa 7.

4.2. Jäsenrekisteri
Henkilötietoja käsitellään, kun tarvitaan tietoja jäsenistä. Henkilötietojen kokoaminen on välttämätöntä, jotta jäsenille voidaan tiedottaa yhdistyksen toiminnasta, tapahtumista, sekä jäsenmaksujen, kalustovuokran, yms. maksujen laskutuksesta.  Henkilötietoja voidaan käsitellä myös seuran järjestäessä kilpailuja, sekä jäsenten osallistuessa kilpailuihin.

4.3. Kulunvalvonta & avaintägirekisteri
KoskiHäjyjen kalustovajalla on käytössä sähköinen kulunvalvonta. Tietoja tarvitaan jäsenten kaluston lainausta ja säilytä varten. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu teknisillä suojausmenetelmillä. Avainrekisteri on salasanasuojattu, sen käyttöoikeus on vain avainrekisterin ylläpitohenkilöstöllä sekä hallituksen puheenjohtajalla.

Henkilötietojen käsittelijöillä on vaitiolovelvollisuus rekisteriin sisältyvistä tiedoista. Henkilörekisteri tai siinä olevat tiedot hävitetään, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen.

5. Rekisterin sisältämät tiedot
Yhteystiedot, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite, puhelinnumero sekä mahdollisten perhejäsenten nimet sekä avaintägin numero.

6. Rekisterin säännönmukaiset tietolähteet
Jäsenen oma ilmoitus

7. Evästekäytäntö
Mikä on eväste?
Eväste on yleensä pieni tekstitiedosto, jonka Internet-selaimesi tallentaa päätelaitteeseesi käyttäjän tunnistamiseksi ja uudelleentunnistamiseksi. Tekstitiedosto sisältää pienen määrän tietoa, jota internetpalvelin voi lukea vieraillessasi seuraavan kerran samalla sivulla. Kunnioitamme aina käyttäjien yksityisyyttä, emmekä koskaan tallenna evästeisiin käyttäjää yksilöivää tietoa. Käyttäjän tunnistaminen evästeiden perusteella ei ole mahdollista.
Sivustolla käytettävät evästeet
Evästeiden avulla voidaan kerätä muun muassa seuraavia tietoja:
    •    käyttäjän IP-osoite;
    •    kellonaika;
    •    käytetyt sivut ja niillä käytetty aika;
    •    selaintyyppi, päätelaitteesi käyttöjärjestelmä;
    •    miltä palvelimelta ja mistä verkkotunnuksesta käyttäjä on tullut Sivustolle
    •    Sivusto saattaa sisältää myös kolmansien osapuolten, kuten mittaus- ja seurantapalveluiden, evästeitä. Kolmannet osapuolet voivat asettaa evästeitä päätelaitteellesi vieraillessasi sivustollamme.

Evästeiden estäminen
Voit halutessasi itse hallinnoida, missä laajuudessa suostut evästeiden käyttöön ja mainonnan kohdentamiseen.
Voit estää evästeiden käytön muuttamalla selaimesi asetuksia.

8. Tietojen luovutus
Tietoja luovutetaan yhdistyksen hallitukselle toiminnan järjestämiseksi, rahastonhoitajalle ja kirjanpitäjälle rahaliikenteen hoitamista varten, sekä muulle KoskiHäjyjen henkilökunnalle, joka tarvitsee tietoa esimerkiksi tapahtuman järjestämistä varten. Kolmansilla osapuolilla voi olla satunnainen pääsy jäsenrekisterin tietoihin esimerkiksi avaintägijärjestelmän tai jäsenrekisterijärestelmän huoltotilanteissa. Tällöin tietojen käsittely tapahtuu KoskiHäjyjen valvonnassa ja ohjeistamana.

9. Rekisterin tietoturvallisuus ja tietojen säilytys
Lomaketietoja säilytetään lomakkeen vastaanottajan (kurssin järjestäjä tai vastaava) tietokoneella, joka on suojattu salasanalla. KoskiHäjyjen jäsenrekisteri sijaitsee MyClub-jäsenhallintapalvelun palvelimilla (www.myclub.fi). Siellä kaikki henkilötiedot on suojattu GDPR:n vaatimusten mukaisesti. Henkilötietojen käsittelijöillä on vaitiolovelvollisuus rekisteriin sisältyvistä tiedoista. Henkilörekisteri tai siinä olevat tiedot hävitetään, kun niiden säilyttäminen ei enää ole tarpeen.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Rekisteröidyllä on oikeus saada tietää, mitä häntä koskevia tietoja henkilörekisteriin on merkitty esittämällä pyyntö kirjallisesti allekirjoitettuna tai henkilökohtaisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä on velvollinen korjaamaan rekisterissä olevat virheelliset, tarpeettomat, puutteelliset tai vanhentuneet tiedot.

 

Voit kysyä lisätietoja tästä rekisteristä Kyrönjoen KoskiHäjyt ry:n verkkovastaavalta. Yhteystiedot löytyvät Hallitus -välilehdeltä.